Agrarische sector: bestuurders en landbouw & zorg

Jarenlange ervaring, kennis en interesse van Rops Consultancy in de landbouwsector heeft een interessant vervolg gekregen. Bestuurders binnen de landbouworganisatie staan voor de lastige taak om sterk uiteenlopende belangen te behartigen op zowel lokaal, regionaal, landelijk als ook wereldniveau. Waar staan we voor? Hoe gaan we onze belangen inbrengen? Hoe zorgen we voor betrokkenheid en draagvlak? Daarnaast heeft de sector ‘landbouw & zorg’ de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer bedrijven combineren op een professionele wijze een bedrijf in de primaire landbouw met één of meerdere activiteiten in de zorg. Een ontwikkeling die van ondernemers andere vaardigheden vraagt, die nieuwe structuren en nieuwe samenwerkingsverbanden vereist.

Rops Consultancy heeft de afgelopen periode binnen de agrarische sector onder meer gewerkt aan onderstaande opdrachten:

  • Geven van trainingen aan bestuurders van landbouworganisaties. Thema’s: onderhandelen, presenteren, vergaderen.
  • Verzorgen van workshops/trainingen aan ondernemers met een zorgboerderij. Thema’s: samenwerken en klantgerichtheid, resultaatgericht en planmatig werken, effectief communiceren.
  • Ontwikkelen van passende organisatievorm en bijbehorend ambitieniveau voor Stichting van zorgboerderijen. Tevens opstellen van een nieuw bedrijfsplan.
  • Geven van trainingen aan agrarisch bedrijfsadviseurs. Thema: onderhandelen.
  • Visiedagen met afdelingsbesturen van belangenorganisaties in de agrarische sector.